Gửi tin nhắn
Shenzhen Best Automation Equipment Co., Ltd.
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Richard

Số điện thoại : +8618871123460

WhatsApp : +8618871123460

Free call
QC Hồ sơ
Chứng chỉ
 • Shenzhen Best Automation Equipment Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
  Số: 38821Q00292R0S
  ngày phát hành: 2021-06-30
  Ngày hết hạn: 2024-06-29
  Phạm vi/phạm vi: Battery Automation Equipment Technology Development, production and sales; battery Pack Automatic Line, Battery automatic spot welding, automatic sorting, automatic paste highland barley paper, battery test equipment sales.
  cấp bởi: Shenzhen Huayu International Certification Co.,Ltd.
 • Shenzhen Best Automation Equipment Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Dynamic test management system for BT battery usage
  Số: 2017SR673924
  ngày phát hành: 2017-09-14
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: General Administration of Press and Publication
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn